De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cuprins

[modifică] Date biografice

n. 24 septembrie 1947 Bocșa/judeţul Caraș-Severin –19 iunie 2016, Cluj. Istoric, profesor universitar.

Studiile primare, gimnaziale și liceale le-a absolvit la Bocșa, iar formația universitară și-a dobândit-o la Cluj, frecventând Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Istorie a Universității „Babeș-Bolyai”, între anii 1965-1970.

După absolvirea studiilor superioare a lucrat ca bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj (1970-1977). Din anul 1977 a îmbrățișat cariera universitară, la Facultatea de Istorie și Filosofie a universității clujene. A parcurs toate treptele afirmării universitare, de la gradul de asistent (1972-1982), la cel de lector (1982-1990), apoi conferențiar (1990-1994) și din 1994 fiind profesor titular la Catedra de Istorie Modernă. A susținut numeroase cursuri generale și speciale precum: Istoria modernă a României, Relații internaționale în epoca modernă, Istoria bisericii românești în epoca modernă, Istoria ideii de națiune la români, etc.

A obținut în anul 1985 titlul de Doctor în istorie cu teza Românii din Banat în epoca Luminilor. Din anul 1990, în calitate de conducător de doctorat, a desfășurat o amplă activitate de îndrumare a tinerilor doctoranzi.

De-a lungul carierei sale științifice, a urmărit în mod constat câteva teme între care, istoria Banatului, remarcându-se în acest sens trei direcții principale: una de restituiri documentare, cea de restituiri și analize referitoare la personalități istorice și culturale bănățene și nu în ultimul rând, sinteze tematice, lucrări de prim ordin ale istoriografiei românești contemporane. A fost preocupat în egală măsură de istoria bisericii din Transilvania în epoca modernă, de problematica fenomenului național în Transilvania, ca și în restul spațiului românesc, de studierea Revoluției de la 1848 etc. A publicat numeroase articole, studii și cărți. A fost editor și coordonator a numeroase lucrări științifice.

A fost membru în Comisia de Istoria Relațiilor Internaționale a Comitetului Internațional de Istorie, membru corespondent al Académie européenne des sciences, des arts et des lettre, a fost cooptat referent sau membru în comitete de redacție la diferite reviste științifice. A efectuat mai multe stagii de documentare în Polonia, Belgia, Franța, Italia etc. A organizat numeroase conferințe internaționale și a participat la numeroase congrese și conferințe naționale și internaționale la Madrid, Montreal, Varșovia, Belgrad, Roma, Paris, Milano, Belgrad, Novisad.

A fost prodecan al Facultății de Istorie și Filosofie (1991-1992), apoi decan (1992-1996). În acea perioadă s-a organizat cea mai puternică facultate de științe sociale din România – cu Istorie, Filosofie, Psihologie, Defectologie, Pedagogie, Sociologie, Asistență Socială, Politologie ca secțiuni și catedre. Nicolae Bocșan a exercitat un decanat cu o deschidere sistematică spre înnoire și cooperări internaționale și a susținut inițiativele majore care au reformat universitatea.

Din 1996 până în 2004 a deținut două mandate de prorector al Universității „Babeș-Bolyai” și un altul din 2008. Nicolae Bocșan a exercitat cel mai lung prorectorat din istoria Universității din Cluj. Cu contribuția sa, s-au adăugat multe realizări la evoluția universității din această perioadă. S-a realizat o dezvoltare instituțională fără precedent, o echipare performantă a laboratoarelor, iar cercetarea științifică a fost ridicată la o organizare competitivă. În anul 2004 Nicolae Bocșan a fost ales în funcția de rector al Universității „Babeș-Bolyai”. Cu același devotament s-a angajat să ducă mai departe proiectele angajate, să mențină instituția la nivelul dezvoltării fără precedent pe care o cunoștea.

A fost Secretar științific la Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (din 1995), Director al Institutului de Studii Istorice Italo – Român din Cluj-Napoca (din 2003).

I s-au decernat mai multe premii, medalii și diplome științifice: Premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române (1986), Premiul Gheorghe Barițiu al Academiei Române (1994), Medalia Pro meritis a Universității din Graz (Austria) (2010), Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea (2010). A fost Cetățean de Onoare al orașului Bocșa (jud. Caraș Severin) și al orașului Caraș-Severin.

[modifică] Lucrări publicate (selectiv):

 • Damaschin Bojincă. Scrieri (1978, editor)
 • Independența României în opinia belgiană (1980, coautor)
 • Națiunea română: geneză, afirmare, orizont contemporan (1984, în colab.)
 • Contribuții la istoria iluminismului românesc (1986)
 • Memorialistica revoluției de la 1848 în Transilvania (1988, coeditor)
 • Cultură și societate în epoca modernă (1990, coord. în colab)
 • Memorandul. 1892-1894. Ideologie și acțiune politică românească (1992 în colab.)
 • Convergențe europene. Istorie și societate în epoca modernă (1993, coord. în colab.)
 • Etnie și confesiune în Transilvania (secolele XIII-XIX) (1994, coautor)
 • Franța și Banatul. 1789-1815 (1994, coautor)
 • Ideea de națiune la românii din Transilvania și Banat. Secolul al XIX-lea (1997)
 • Identitate și alteritate. Vol. 1-2: Studii de imagologie (1996, 1998, coord. în colab.)
 • Manual multifuncțional de istorie modernă a României (1998, coautor.)
 • Revoluția de la 1848 din Transilvania în memorialistică, vol. II (2000, coautor.)
 • Revoluția de la 1848-1849 în Europa Centrală. Perspectivă istorică și istoriografică (2000, coord. în colab.)
 • Cronologia Europei Centrale (1848-1989) (2001, coord. în colab)
 • Biserica Română Unită la Consiliul Ecumenic Vatican vol. I (1868-1870) (2001, coautor)
 • Țările Române și Balcanii în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX. Curs universitar (2002)
 • Școală și comunitate în secolul al XIX-lea. Circularele școlare bănățene (2002, coautor)
 • Episcopul Ioan Vancea. Pastorale și circulare: 1865-1869 (2002, coautor)
 • In memoriam: Mitropolitul Andrei Șaguna. 1873-2003 (2003, coord. în colab.)
 • La începuturile Episcopiei Lugojului. Studii și documente (2003, coautor)
 • Revoluția de la 1848 din Munții Apuseni. Memorialistică (2003, coautor)
 • Călători români în Occident: secolele XVII-XX (2004, coord. în colab.)
 • Andrei Șaguna. Corespondența, vol.I/1, vol. I/2, vol. II, vol. III (2005, 2007, 2008, 2009, în colab.)
 • Identități confesionale în Europa Central – Orientală (secolele XVII-XXI) (2009, coord. în colab.)
 • Instituțiile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania (1850-1918). Studii (2009, coautor)
 • Memoriile unui ierarh uitat: Victor Mihályi de Apșa (1841-1918) (2009, coautor)
 • Evoluția instituțiilor episcopale în bisericile din Transilvania Vol. 1 (2010, editor în colab.)
 • Contribuții la istoria ecleziastică a Banatului (2011, coord. în colab)

[modifică] Bibliografie:

 1. Biserică, societate, identitate : In honorem Nicolae Bocșan/coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ion Cârja. – Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007, p.13-37. ISBN 978-973-610-592-0
 2. Clujeni ai secolului 20 : dicţionar esenţial. - Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000, p. 43. ISBN 973-686-102-3
 3. Personalităţi clujene. Dicţionar ilustrat (1800-2007)/ Dan Fornade. – Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2007, p.71-72. ISBN 978-973-133-101-0