De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Filiala Arhivelor Statului – Judeţul Cluj/ Alexandru Matei. – Bucureşti : Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1982. – 60 p.: il alb-negru

Volumul este structurat pe mai multe capitole.

Capitolul I prezintă Clujul – Centru economic, politic, administrativ şi cultural-ştiinţific.

Capitolul II este dedicat Arhivelor transilvănene pânâ la Unirea Transilvaniei cu România.

Capitolul III prezintă câteva momente Din istoricul şi activitatea Arhivelor Statului Cluj: înfiinţarea Direcţiunii regionale a Arhivelor Statului pentru Transilvania, primele două decenii de activitate (1920-1940), Direcţiunea Arhivelor Statului Cluj în perioada 1940-1945 şi Arhivele Statului Cluj în anii socialismului.

Capitolul IV, Din tezaurul arhivistic clujean, analizează fondurile şi colecţiile arhivistice ale Arhivelor Statului din Cluj, grupate în: fonduri ale instituţiilor centrale din Transilvania, fondurile instituţiilor administrative centrale cu competenţă asupra Transilvaniei, fondurile instituţiilor administrative locale, fondurile instituţiilor judecătoreşti, fondurile economice, fondurile instituţiilor de învăţământ, fondurile instituţiilor de ştiinţă, cultură şi artă, fondurile organizaţiilor de cult, fonduri ale partidelor politice, organizaţiilor de masă şi obşteşti, fondurile instituţiilor de sănătate, fondurile familiale, fondurile personale şi colecţiile arhivistice.

Cartea mai cuprinde stema judeţului Cluj din perioada comunistă, o hartă a judeţului Cluj şi un Rezumat în limba franceză.