De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Monografia Întreprinderii de Reţele Electrice Cluj : La 75 ani : 15 iulie 1906 – 15 iulie 1981/Ing. A. Şuteu. - [Cluj-Napoca]: s.n., [1981], 206p.

Volumul se deschide cu un Cuvînt înainte semnat de Ing. Dumitru Popescu, cu câteva Gînduri la aniversare semnate de Ing. Ioan Ciorba şi o Prefaţă semnată de Ing. Ioan Gavrilă.

Monografia este structurată în şapte capitole, dintre care primul, Istoric, este şi cel mai consistent. Materialul organizat în mai multe subcapitole, urmăreşte evoluţia întreprinderii începând de la Premisele înfiinţării Uzinelor electrice Cluj. Aspectele corespunzătoare perioadei de până la 1948 sunt urmărite pe parcursul a cinci subcapitole: Construirea, punerea în funcţiune şi dezvoltarea ulterioară a instalaţiilor, Înfiinţarea Regiei mixte, Congresul uzinelor electrice din România, Dictatul de la Viena, Apărarea, eliberarea şi refacerea instalaţiilor.

Subcapitolul intitulat Pe coordonatele socialismului, cuprinde mai multe secvenţe cronologice: Perioada 1948-1950, Perioada 1951-1960, Perioada 1961-1965, Perioada 1965-1975 şi Perioada 1976-1980. Aceasta din urmă este completată cu alte subcapitole: Proiectare, concepţie, prognoză, dezvoltare, Coordonarea şi comanda operativă a sistemului energetic al I.R.E. Cluj (dispeceratul energetic), Construcţii-montaj, de la concepţie la execuţie, Evidenţieri.

Capitolul al doilea, Statistică, prezintă pe lângă grafice ilustrând evoluţia în timp a activităţii întreprinderii, liste cu personalul de conducere şi muncitori cu vechime mai mare de 30 de ani în cadrul I.R.E. Cluj, la a 75-a aniversare.

Sub titlul Creativitate, capitolul al treilea reuneşte propunerile privind îmbunătăţirea funcţionării instalaţiilor, a crearii de dispozitive şi instrumente noi, al creşterii productivităţii, al raţionalizării consumului de materiale şi al reducerii cheltuielilor de investiţii, formulate în perioada 1950-1980. Sunt prezentate brevete de invenţii, diplome, certificate legate de aceste preocupări.

Un alt capitol, După muncă, recreere activă, este dedicat activităţii sportive desfăşurate de salariaţii întreprinderii.

Următorul capitol este intitulat sugestiv Pregătirea personalului, fiind surprinse aspecte legate de instituţii de învăţământ profilate pe pregătirea personalului specializat şi alte forme de pregătire a acestuia.

Capitolul şase, Organizarea actuală a întreprinderii, prezintă întreprinderea cu subunităţile sale în anul 1980 şi Organele de conducere colectivă ale întreprinderii.

Ultimul capitol, intitulat Amintiri, reflecţii, cuprinde însemnări ale angajaţilor întreprinderii şi ale foştilor angajaţi.

Cartea se încheie cu o scurtă bibliografie.

Volumul nu prezintă aparat critic, dar cuprinde numeroase fotografii alb-negru.