De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare
Tehnofrig. Monografie (Cronică ilustrată) septembrie 1949 – decembrie 2001/Andrei Zador. – Cluj Napoca : Editura MEGA, 2016, 241 p. ISBN 978-606-543-704-3

Volumul este un demers de reconstituire a unei pagini de istorie a industriei clujene. Acesta se deschide cu Cuvânt înainte, Mulțumiri (Contribuții), o listă de Prescurtări (Abrevieri) și prezentarea Surselor documentare.

Primul capitol este intitulat Cronologie (septembrie 1949-decembrie 2001), fiind subîmpărțit în mai multe secvențe: 1949-1963. Începutul, dezvoltare cu entuziasm și efort propriu, 1963-1980. Patru etape de dezvoltare al uzinei finanțate din fonduri centralizate ale statului, 1981-1989. Perioada de glorie, cu cele mai bune rezultate și 1990-2001. Confruntarea cu economia de piață, restrângerea activității, privatizarea. În cadrul secvenței finale au fost cuprinse: Transformarea I.I.S. Tehnofrig în S.C. Tehnofrig S.A., Vânzarea pachetului majoritar de acțiuni (aproximativ 65,4%) deținut de statul român (prin F.P.S. sau A.P.A.P.S.) și Alte evenimente.

Capitolul al doilea Produse, producție-organizare, tehnicitate, este urmat de un capitol dedicat Câtorva realizări de succes ale Tehnofrigului: Asimilarea fabricației liniilor de îmbuteliat băuturi carbogazoase și bere, exportul lor masiv în R.P. Chineză și R. Cehoslovacă, Asimilarea fabricației compresoarelor K.902 și K-1202, reproiectarea gamei frigorifice cu aceste compresoare, export masiv, mai ales în R.D. Germană, SICMAT Sistemul informatic Tehnofrig, I.C.P.I.A.F., Baza sportivă ”Parcul Rozelor” și „Cupa Pinguinul” la schi.

Al patrulea capitol este dedicat personalului (Personalul Tehnofrigului – Realizări sociale). Este prezentată evoluția numărului angajaților, lista completă a personalului Tehnofrig (1949-2001), conducerea instituției (directorii, inginerii-șefi, contabilii-șefi, șefii de compartimente (servicii, birouri, oficii, ateliere), maiștri principali și maiștri, câțiva șefi de formații. Sunt evocate apoi câteva personaje legendare ale Tehnofrigului. Nu în ultimul rând, sunt creionate investițiile pentru personalul uzinei. Capitolul se încheie cu expunerea activităților cultural-sportive.

Ultimul capitol se referă la Proiectarea asistată de calculator în Tehnofrig. Sunt urmărite patru mari probleme: Primele programe de proiectare asistată de calculator realizate în cadrul serviciilor tehnice, Dezvoltări/inovații în domeniul proiectării asistate de calculator și Cadrul de dezvoltare a proiectării asistate de calculator: Grupa de Informatică Industrială.

Volumul cuprinde la final fotografii alb-negru și color.