capitolul anterior

capitolul urmator

Lectura şi biblioteca publică la Cluj


Capitolul IV

Ani tulburi. Ideologie, cenzură şi lectură „liberă”

 

            Cea de a doua conflagraţie mondială a avut pentru România, şi în special pentru Transilvania, urmări deosebite. Refugiul şi reîntoarcerea instituţiilor Clujului acasă au fost dureroase pentru românii transilvăneni. Cei plecaţi plângeau când îşi revedeau casele şi bunurile acumulate de o viaţă distruse, cei ce au rămas şi au înfruntat vicisitudinile ocupaţiei plângeau de umilinţa la care au fost supuşi, de morţii rămaşi pe câmpurile de „bătaie” sau de cei schingiuiţi, arşi, maltrataţi, împuşcaţi şi aruncaţi în gropi săpate de ei înşişi ori lăsaţi pradă animalelor sălbatice sau descompunerii naturale.

            Spre finalul războiului, la 3 mai 1944, ca o răbufnire a urii şi intoleranţei naţionale, are loc o acţiune concertată a fasciştilor hortişti pentru jefuirea şi internarea a 18.000 de evrei, inclusiv a copiilor lor, în „ghetoul” de la Fabrica de cărămidă clujeană, de unde, în două rânduri (20-21 mai şi 5-6 iunie), vor fi „destinaţi” lagărelor de exterminare de la Auschwitz.

            Şi Clujul a fost o victimă a războiului: mari bombardamente, care vizau în mod special zona industrială şi gara, au adus pagube materiale imense şi pierderi de multe vieţi omeneşti. Nu departe de metropola transilvană, castelul baroc de la Bonţida – care conţinea cea mai mare bibliotecă particulară din Transilvania – a fost complet distrus printr-un atac aerian german.

            Vestea eliberării oraşului, la 11 octombrie 1944, va umple inimile românilor de o nemărginită bucurie. „Sufletul nostru străluceşte în razele soarelui dreptăţii, care răsare din nou asupra Clujului nostru” („Tribuna Ardealului”, din 18 octombrie 1944, p. 1).

            Restabilirea administraţiei publice româneşti, după opt zile de la eliberare, va fi însă anevoioasă şi cu probleme; programul de reconstrucţie a oraşului va fi greoi şi cu impedimente multiple generate de lipsa alimentelor, a apei şi energiei electrice datorate aruncării în aer, la plecare, a podurilor de peste Someş, a uzinelor electrice şi de apă, dar şi nevoilor niciodată satisfăcute ale Armatei Roşii; au loc devastări din partea unor indivizi revanşarzi, la depozitele de materiale, aruncări în aer ale unor obiective social-culturale, rechiziţionări la cererea expresă a Comisiei Aliate de Control; sunt instalaţi, prin Decrete regale, în funcţia de primari ai municipiului muncitori cu patru şi şase clase primare (la ordinul sovieticilor), şi-şi vor intra în atribuţii „Tribunalele poporului”, care vor judeca după criterii arbitrare şi aleatorii, politice şi etnice, de la criminali de război reali (dar fugiţi din ţară şi condamnaţi în contumacie) la delicte de presă politice, reale sau inventate.

            Un moment semnificativ al convertirii revizionismului sub marca noii ideologii comuniste este acela când s-a tras de către muncitorii de la Fabrica de încălţăminte împotriva armatei române, care se întorcea victorioasă de pe front (1945). Întrucât armata a ripostat, Vasile Luca, unul dintre conducătorii Partidului Comunist, a ţinut un discurs violent, în care acuza armata de trădarea poporului.

            Sub acoperirea Frontului Naţional Democrat (F.N.D.), se produc infiltrări ale comuniştilor, mascaţi în haina social-democraţiei, în toate structurile administrative şi de conducere ale întreprinderilor şi instituţiilor social-culturale. Pe acest fundal al incertitudinilor şi sărăciei, accentuate şi de seceta din 1947, au loc, totuşi, acţiuni de refacere a unor clădiri avariate de bombardamente, iar Comisia interimară de pe lângă Primăria Municipiului acordă subvenţii şi ajutoare Operei şi Teatrului Naţional, Teatrului Maghiar de Stat, Teatrului Poporului, Conservatorului Popular, A.R.L.U.S.-ului şi unor categorii sărace (Raportul Primăriei pe anul 1947); la biblioteci publice (populare) nu se face referire sub nici o formă.

            Abia în raportul Comitetului Provizoriu Urban, pe 6 luni, din 24 octombrie 1949, se afirmă în final că au fost înfiinţate cinci Atenee Populare, iar „Operele şi Teatrele au fost sprijinite printr-o rodnică activitate şi îndrumare pentru a dezvolta noua cultură socialistă, după modelul celei din marea noastră vecină şi prietenă URSS”, anunţându-ne, totodată, că s-a înfiinţat o Bibliotecă Populară Comunală cu peste 20.000 volume, eveniment despre care vom vorbi în capitolul următor.

            Răni nevindecate şi haos, foamete, panică şi revoltă, conflicte cu caracter etnic, demonstraţii studenţeşti ce au antrenat populaţia oraşului şi chiar feţele bisericeşti; adunări festive şi marşuri cu mutilaţi de război, manifestaţii cu caracter naţional românesc şi maghiar, toate se vor petrece sub supravegherea Comandamentului Sovietic ce controla Transilvania şi Clujul.

            Anularea, la 7 mai 1946, la Paris, a Diktatului de la Viena a creat tensiuni etnice şi sociale dintre cele mai acute. Studenţimea şi tineretul clujean voiau să reinstaureze în termen scurt autoritatea românească în capitala Transilvaniei, să reîntroneze spiritul academic şi democraţia universitară, iar cealaltă tabără voia să instaureze „lupta de clasă”, „democraţia” muncitorilor, spiritul revanşard şi vechile rânduieli. Episcopul ortodox, Nicolae Colan, şi cel greco-catolic, Iuliu Hossu (care se bucurau de prestigiu fiindcă jucaseră un rol foarte pozitiv în apărarea drepturilor româneşti în perioada ocupaţiei horthyste), făceau apel la raţiune şi logică, cerându-le manifestanţilor români să nu recurgă la gesturi necugetate, care se vor putea întoarce împotriva lor; nu acelaşi lucru se întâmpla, însă, în tabăra „adversă”; momentelor de exuberanţă provocate de anularea Diktatului le-au urmat, în 1946, altele de groază produse de „asaltul” din ziua de 28 mai asupra Căminului studenţesc „Avram Iancu” al harnicilor „muncitori” maghiari de la întreprinderea „Janos Herbak” („Dermata”), aduşi de camioane pentru a salva sediile partidului muncitoresc; totul se sfârşeşte într-o cruzime de nedescris, cu mutilări şi arestări de partea studenţilor. [1]

În acest context bulversat, cu continuităţi şi discontinuităţi în aplicarea legislaţiei româneşti, nerecunoscută încă pe teritoriul Transilvaniei de Nord aflat sub „protecţia” armatei de ocupaţie, se lucra cu sârg şi „ştiinţă” la impunerea unui sistem brevetat şi aplicat la Moscova şi în Komintern pentru: lichidarea instituţiilor de drept, distrugerea şi pervertirea valorilor naţionale, suprimarea personalităţilor din ştiinţele istoriei, filosofiei, artei şi culturii, a vieţii parlamentare impuse în viaţa politică românească de peste şaptezeci de ani, a tot ce a însemnat factor de unitate şi coeziune naţională. Cultura, şcoala şi biserica nu au scăpat nici ele de atacul ideologiei comuniste; universităţile şi şcolile, Academia, bisericile şi cultele religioase, uniunile de creaţie şi tot ceea numim azi mass-media vor fi abătute de la mersul lor firesc spre a fi deturnate sau suprimate în numele ideologiei marxist-leniniste şi staliniste.

Perioada anilor 1944-1948 este pentru Transilvania şi mai neagră. La Cluj, întoarcerea Universităţii acasă era întârziată cu bună ştiinţă, iar profesorii ei „cernuţi” prin sita aderenţei lor la ideologia comunist-totalitaristă, sită căreia i-au căzut pradă minţile luminate ale şcolii româneşti transilvane, printre care şi Lucian Blaga, poet şi gânditor de notorietate europeană.

Problema Transilvaniei, a întoarcerii acasă a Universităţii clujene şi a lichidării urmărilor Diktatului de la Viena era încă netranşată. Implicarea lui Lucreţiu Pătrăşcanu în judecarea criminalilor care au săvârşit atrocităţi în timpul ocupaţiei (Ip, Trăznea, Huedin, Sărmaş ş.a.), impunerea limbii române ca limbă de stat în teritoriul vremelnic cedat, a drapelului naţional românesc şi scoaterea din ţară a celor 300.000 de unguri aduşi de Horthy în Transilvania de Nord, coroborată cu dezmembrarea regionalei comuniste de la Cluj (ai cărei membri erau aproape în exclusivitate maghiari şi evrei), care a bulversat şi terorizat Transilvania, Clujul şi instituţiile sale fundamentale până la Conferinţa de Pace de la Paris, au fost mai apoi pentru cel care a spus răspicat: „Înainte de a fi comunist sunt român”, capete de acuzare şi motiv pentru condamnarea şi executarea omului politic şi patriotului.

Bibliotecile şi presa se vor umple de articole, broşuri cu discursurile şi cuvântările unor lideri aduşi de tancurile sovietice sau promovaţi dintre oamenii locului, deveniţi elite ale comunismului românesc. Aceştia s-au constituit, după principiul etnic (etnocraţie), în creatori şi manipulatori ai doctrinei comuniste kominterniste aplicate României, istoriei şi culturii sale, respingând cu obstinaţie instituţiile româneşti tradiţionale, ortodoxia bizantină şi greco-catolicismul fondator, tot ce însemna depozitar al culturii satului.

            Ridicarea la rang de principiu a internaţionalismului, promovat şi instaurat în conducerea vieţii economice, politice, ştiinţifice şi culturale, mai ales până la moartea lui I. V. Stalin şi apoi a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, este analizată azi din ce în ce mai rar şi fără a-i arăta pe făptuitori. Autorii unor asemenea studii, altfel pertinente, ale distrugerilor vieţii româneşti (istorie, ştiinţă, creaţie, creatori) fac referiri şi pun eticheta de „naţionalism” doar perioadei ceauşiste (1965-1989), în care mulţi şovini au fost deranjaţi de politica de transformări social-economice şi culturale în toate zonele Transilvaniei, fără să-i numească pe unii „justiţiari”, „directori de conştiinţe” şi „torţionari” aduşi de tancurile sovietice sau locali, care încă mai trăiesc, ocupă catedre universitare sau sunt foşti beneficiari ai unor pensii de „ilegalişti”, plătite din banul public; se face şi astăzi diversiune, se aduc acuze şi se creează confuzii în stabilirea valorilor autentice, se îndeamnă explicit la cenzurarea unor opere literare. Prin asemenea „manevre” ideologice, se urmăreşte în fond destructurarea valorilor tradiţionale din literatură şi cultură; simplele cuvinte de naţional, patriotic şi ortodox provoacă oroare noilor ideologi.

Pornind de la cartea lui Samuel P. Huntington Ciocnirea civilizaţiilor (New York, 1966), un analist maghiar, Molnár Gusztáv, născut şi instruit pe pământ românesc, la Cluj şi Bucureşti, trăitor azi la Budapesta, pune în discuţie teorii privitoare la graniţele Europei (bineînţeles, cu Transilvania şi fără celelalte provincii româneşti); barierele dintre „creştinismul occidental civilizator” şi cel oriental (a se citi ortodoxia), generator de subcultură şi ne-civilizaţie; problema imposibilităţii integrării României în alianţele NATO – UE; o posibilă şi „necesară” devoluţie a Transilvaniei; federalizarea Statului Naţional Unitar Român ş.a. Concluzia autorului nu lasă loc la echivoc: „România ori va fi în stare să se ridice la nivelul Transilvaniei, ori va fi antrenată – târând şi Transilvania după ea – în categoria ţărilor lipsite de succes sau falimentare (failed states – s.a.) din zona de criză ce se întinde din Muntenegru până în Siberia”.[2]

La Cluj, începuturile stalinismului în biblioteca publică le regăsim în inventarul publicaţiilor deţinute de Prefectura Judeţului, întocmit la 12 decembrie 1945, conform căruia biblioteca era ticsită de „lucrări fundamentale” despre: Armata Roşie, I. V. Stalin, Eroi ai Uniunii Sovietice, ale unor autori ca Marx, Engels, Lenin, K. Kautsky, Kalinin, Nagy Jozsef, A. Toma şi alte „comori culturale şi ideologice”.[3]

După 1949, va urma o altă perioadă neagră în cultura şi ştiinţa românească: unii vor fi aruncaţi în bezna celulelor, mulţi fără judecată, iar apoi executaţi (Gh. Brătianu, Mircea Vulcănescu); alţii vor fi doar închişi (şi vor scăpa cu viaţă) sau vor fi scoşi de la catedre (Lucian Blaga, Constantin C. Giurescu, Victor Papacostea, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Nichifor Crainic, Harry Brauner, Petre Pandrea, Constantin Noica, Liviu Rusu); vina lor principală a fost că au gândit şi creat în spirit tradiţional, fără a adera la tot ce era contrafăcut şi antiromânesc. Nu li s-a iertat nimic. Logica învingătorului, ocupantului şi alogenului trebuia să învingă.

Pe fondul tendinţei îngrădirii libertăţii de expresie, încă din 1944 începe asaltul împotriva unor publicaţii periodice cu vechi tradiţii în viaţa spirituală a ţării; sunt alungate şi interzise, îşi încetează apariţia: „Tribuna Poporului” (1945), „Revista familiei” (1944), „Ramuri” (1947), „Tribuna Românească” (1947), „Revista Fundaţiilor Regale” (1947), „Jurnalul literar” (1948) şi cu ele „direcţii de conştiinţă” românească, observatori şi comentatori cu reală aplicaţie faţă de fenomenul cultural-literar românesc. Campania de lichidare a periodicelor de opoziţie se instituţionalizează o dată cu publicarea în „Flacăra” (9 mai 1948), organul de presă al Uniunii Sindicatelor de Artişti, Scriitori şi Ziarişti, a articolului-program care abordează angajarea politică a scriitorilor în „lupta ideologică a clasei muncitoare”, împotriva „ideologiei burgheze”, pentru susţinerea, prin toate mijloacele, a „ideologiei marxist-leniniste”, pentru cucerirea drepturilor poporului.

Campania pentru lichidarea analfabetismului, benefică în fondul ei, începută în anul 1948, o dată cu reforma învăţământului, va duce, în plan cultural, la o creştere a producţiei editoriale, care, însă, din păcate, nu va fi în favoarea creaţiei autentice româneşti, a operelor creatorilor de talent şi ştiinţă, a cercetării şi scrisului prob. Bibliotecile se vor umple de pseudovalori, de contrafaceri şi mimări ale creaţiei autentice, de „opere” ideologizante comuniste. Accesul la cultura fundamentală românească va fi îngrădit prin retragerea succesivă din circuitul lecturii a lucrărilor „indezirabililor”. Plaga produsă de comunismul instaurat de soviete va bulversa şi viaţa bibliotecilor şi a bibliotecarilor.

Mii de manuscrise rare şi vechi, cărţi aparţinând patrimoniului cultural naţional şi universal sunt arse sau topite de „revoluţionarii” instalaţi de soviete, oameni fără conştiinţă de neam, apatrizi, fără un trecut şi fără cultură, abrutizaţi ai ideologiei bolşevice. Strădania de distrugere a marilor biblioteci, îndeosebi cele din Blaj, Oradea, Beiuş, Baia-Mare, Lugoj, aparţinând cultului greco-catolic (interzis în anul 1948), a bibliotecilor „Astrei” (suprimate în 1949, o dată cu instituţia patronatoare) şi a celor ale asociaţiilor şi societăţilor culturale cu vechi tradiţii, din secolul trecut, a reuşit, din fericire, doar parţial; însă ceea ce nu s-a putut distruge a fost retras din circulaţie şi pus sub eticheta „publicaţii cu caracter duşmănos, fascist, antidemocratic, anticomunist, ostile ţării”, care, având caracter de „publicaţii nedifuzabile” sau de „circulaţie internă”, au fost constituite în fonduri „S”– speciale/secrete. Atât în bibliotecile publice cât mai ales în cele universitare, fondurile nou create au vizat cu preponderenţă, pe lângă temele amintite deja, şi lucrări referitoare la Transilvania, îndeosebi cele ale istoriografiei maghiare, ce colportau date şi evenimente inventate şi tendenţios interpretate, cărţi având tematică referitoare la Basarabia şi Bucovina de Nord, literatura carlistă şi mai ales volume privitoare la cultul şi biserica greco-catolică, hărţi din perioada României Mari şi altele.

Se ştie că instituţia cenzurii nu este invenţie românească. Ea începe încă la 1486 în Germania, în oraşul Mainz, leagăn al imprimeriei medievale. În Ţările Române, cenzura civilă propriu-zisă îi are ca iniţiatori pe domnitorii Mihai Racoviţă şi Mihai Şuţu, care, la 1741 şi respectiv 1784, emit „pitace” privitoare la tipărirea şi difuzarea unor cărţi şi înscrisuri. Mai apoi, la 1828, ocupaţia rusească, prin generalul-guvernator Kiseleff, va reintroduce cenzura pentru presă, instituind „Departamentul Postelniciei”, care va controla, va aproba sau interzice lucrările considerate subversive. Desfiinţarea cenzurii în 1856, sub domnia lui Grigore Ghica, va condiţiona apariţia cărţilor, ziarelor şi revistelor de imprimarea pe tipărituri a numelui şi adresei editorului, ale persoanei responsabile pentru cele scrise precum şi de respectarea legii depozitului legal, măsură ce va fi întărită şi de viitorul domn, Alexandru Ioan Cuza, precum şi prin hotărârea Adunării generale a României din 23 martie 1862.

Nici Regele Carol al II-lea nu s-a sfiit să dea un Decret-lege (nr.1507/13 aprilie 1938) şi nici Preşedinţia Consiliului de Miniştri să scoată un Regulament privind controlul mijloacelor de existenţă ale publicaţiunilor periodice (nr.138/15 iunie 1938) prin care să îngrădească apariţia unor articole „indezirabile” pentru regimul ce se va îndrepta cu paşi repezi spre o dictatură regală, subminând astfel sistemul monarhiei constituţionale.

Imediat după cel de al II-lea război mondial, fără multă propagandă, cerberii ideologiei kominterniste pornesc asaltul împotriva culturii româneşti, blocând, transformând sau oprind cursul firesc al unor publicaţii periodice, printre care şi cea mai veche publicaţie românească, „Gazeta de Transilvania”. În cazul acesteia, s-a găsit repede scuza: unul dintre redactori, Nicolae Căliman, a reacţionat la „epurările” din 1944, într-un articol din nr. 60/18 noiembrie 1944, intitulat premonitor: „Să epurăm pe Eminescu”. În articolul cu pricina, semnatarul este siderat de epurarea unor Sadoveanu, Sextil Puşcariu, Nicolae Iorga, I. Al. Brătescu-Voineşti, şi mai mult, prevede epurarea lui Blaga, Ionel Teodoreanu, Octavian Goga, Eugen Lovinescu şi chiar a lui Eminescu afirmând: „...huliganii lui Hitler au ars în piaţa publică cărţi şi publicaţii de mare valoare”, iar azi „…alţi huligani, de altă stofă, vor pune în pieţele publice” operele celor amintiţi „ …şi le vor da foc”. Căliman a anticipat tragismul ce-l vor îndura cultura şi literatura română ajunse pe mâna ocupanţilor postbelici. Dramatică viziune!

Chestiunea privitoare la clasarea unor publicaţii (cărţi, reviste, almanahuri, hărţi etc.) în „fonduri secrete” sau „fonduri interzise” a fost abordată într-un studiu aplicat şi bine documentat de colegii noştri de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”,[4] care sintetizează şi clarifică o problemă de istorie a politicii culturale româneşti din perioada 1945-1989. Prima listă a publicaţiilor „prohibite”, „nedifuzabile”, „scoase din circulaţie” întocmită în baza Decretului regelui Mihai I, din 4 mai 1945, la propunerea Ministerului Propagandei şi sub supravegherea Comisiei pentru aplicarea Convenţiei de Armistiţiu, articolul 16, motivează actul prin conţinutul lucrărilor care contravin principiului bunelor relaţii între România şi Naţiunile Unite (a se citi URSS): – lucrări apărute în perioada 1 ianuarie 1917 şi 23 august 1944, şi care răspândesc „idei fasciste, naziste, legionare şi şovine”. Lista va avea un caracter public şi are în vedere atât reţelele de producere cât şi pe cele ale difuzării, organizării şi conservării publicaţiilor – bibliotecile. Această listă va fi urmată de o alta, în 1946, având aceleaşi precizări, cu diferenţa că pe lângă publicaţiile din prima vor fi scoase din circulaţie şi altele apărute în româneşte precum şi unele în limbi străine (italiană, franceză, germană, maghiară). Lista publicaţiilor interzise apărută în 1948, cuprinzând 500 de pagini, va fi cumulativă, incluzând, pe lângă titlurile din listele anterioare, altele noi. Noutatea absolută a listei este că prin instrucţiunile de aplicare sunt vizate nu numai instituţiile publice, ci şi persoanele particulare deţinătoare, în bibliotecile proprii, ale unor exemplare „scoase din circulaţie”, dând posibilitate delatorilor să „sesizeze” organele de poliţie/miliţie sau securitate în legătură cu existenţa unor indivizi angajaţi în „lupta de clasă”. Dacă până acum am avut de-a face cu acte publice, vizând constituirea unor fonduri prohibite, o dată cu articolul lui Leonte Răutu, membru al Comitetului Central al P.M.R., apărut în „Lupta de clasă” nr. 4/1949 şi intitulat „Împotriva cosmopolitismului şi subiectivismului burghez în ştiinţele sociale”, va începe o a doua etapă a secretizării cenzurii şi cea mai dură, a impunerii arbitrarului, a „aplicării consecvente şi intransigente a spiritului de partid în ştiinţă”, a creării primelor „panouri” din Cortina de Fier ce va izola poporul român de Occident, impunând aservirea totală, economică, politică şi culturală Moscovei, amestecând valorile culturale cu cele politice. Impunerea forţată a ideologiei sovietice, a culturii ruse şi slavismului, ca modalitate de interpretare a istoriei naţionale, Leonte Răutu face un demers cu aplicabilitate „...care este o adevărată platformă ideatică a aplicării, «revoluţiei culturale»”, arătând explicit „liniile directoare” ale ideologiei comuniste ce-şi au rădăcini în „gândirea” reperelor viitoare de evoluţie a ştiinţei şi culturii indicate de V. I. Lenin, I. V. Stalin, A. Jdanov, Ana Pauker sau Gheorghe Gheorghiu-Dej. Războiul necruţător împotriva „cosmopolitismului şi subiectivismului burghez”, a „ploconirilor în faţa culturii occidentale, imperialiste”, a „ideologiei burgheze” va viza, pe lângă filosofia şi ştiinţa românească, arta şi cultura ca şi colportori ai acestora, dar şi publicaţiile Academiei Române sau lucrările cu tematică „naţionalistă” ale unor creatori ca: Gh. Brătianu, Mircea Vulcănescu, S. Mehedinţi, Zenovie Pâclişanu, Vasile Pârvan, Constantin C. Giurescu, Em. Bucuţa, Nicolae Mărgineanu, Eugeniu Sperantia, Ioan Lupaş, O. Ghibu, Lucian Blaga, Ştefan Manciulea, Dimitrie Caracostea, Liviu Rusu, Ioan Miclea, Ioachim Crăciun, Olimpiu Boitoş, Ionel Pop, Teodor Murăşan, Grigore Popa, precum şi publicaţiile referitoare la cultul şi biserica greco–catolică, recent desfiinţată, lucrările de religie populară, cărţile despre fenomene paranormale, cele vizând sionismul (s.n.).

            De acum încolo, toate dispoziţiile de interdicţie şi scoatere a unor lucrări din circuitul lecturii publice vor fi însoţite de instrucţiuni de aplicare, „de triere” şi „epurare”; vor fi formulate explicit modalităţile de aplicare a lor precum şi repercusiunile „nocive” pe care le au asupra bibliotecilor şi persoanelor fizice, stabilind şi punităţile în cazul nerespectării lor.

O a treia etapă de aplicare a instrucţiunilor referitoare la scoaterea din circuitul public şi privat a unor lucrări cu tematică interzisă este cuprinsă între anii 1950 şi 1951, şi ea se va extinde asupra: cărţilor fasciste (publicate între anii 1937-1944), antiruseşti, anticomuniste şi antimarxiste, a cărţilor poliţiste (cu mici excepţii), cărţilor pornografice, cărţilor de aventuri, din colecţia celor 15 lei, seriei „femei celebre”, traducerilor din literaturile anglo–americane, manualelor de şcoală, publicate în perioada 1920-1948, statutelor partidelor politice, ale asociaţiilor şi societăţilor culturale; nu vor scăpa de trecerea în „fondul documentar” al bibliotecilor lucrările unor filosofi români şi străini, ale oamenilor de ştiinţă şi scriitorilor „criminali de război fugiţi din ţară” şi, aşa cum am mai afirmat, cărţile cu conţinut „tendenţios” privitoare la Basarabia şi Bucovina de Nord, la Transilvania, calendarele şi almanahurile populare, hărţile cu „teritoriile României ce nu i-au aparţinut”; sunt vizate şi „tratatele, legile şi instrucţiunile ce le însoţesc”, din 1920-1945, chiar „cărţile marxiste, socialiste, democratice, care nu mai corespund actualelor împrejurări [de exemplu: „cărţile apărute în biblioteca socialistă”, precum şi „toate periodicele afară de cele curente” ş.a] (toate sublinierile aparţin autorilor).

Prin trecerea lucrărilor menţionate în fondurile „bibliotecii documentare”, este stabilită şi metodologia accesului cititorilor la aceste titluri, care va fi structurată pe trei niveluri:

a)          al bibliotecii interzise, „care nu poate fi consultată de nimeni fără aprobarea unor foruri ce se vor stabili mai târziu”;

b)          al bibliotecii documentare, „care poate fi consultată de personalul ştiinţific al universităţii şi de studenţi (cu recomandarea profesorilor)” şi cu acordul conducerii bibliotecii;

c)          al bibliotecii libere, „care este supusă şi ea restricţiilor pe criterii aleatorii, în sensul că responsabilul de bibliotecă poate refuza oricând o carte unui cititor când i se pare că această carte nu corespunde spiritului nou democrat, cerând apoi lămuriri de la forurile ce se vor stabili”.[5]

De acum încolo, listele de publicaţii interzise vor apărea o dată cu convulsiile ideologice din sânul partidului unic, în funcţie de „ascuţirea luptei de clasă” împotriva „ideologiei reacţionare”, de identificare şi îndepărtare din biblioteci a titlurilor fasciste „până la sfârşitul operaţiilor de desfascizare a întregului sector al publicaţiilor de orice fel din ţară”. Dacă prima listă din martie 1945 va fi „modestă”, cea din iulie 1946 va conţine aproximativ 2.000 de titluri de cărţi şi publicaţii în limbile română, maghiară, franceză, germană, italiană ş.a. (o broşură de 156 pagini, având ca organ emitent Ministerul Informaţiilor), iar cea de a treia, cumulativă, publicată de Serviciul Edituri şi Control, al Direcţiei Literare din Ministerul Artelor, în mai 1948, se va „îmbogăţi” cu alte 6.000 de titluri noi şi va conţine 8.000 de titluri, atenţionând că „este departe de a fi terminată” şi că se va extinde o dată cu epurarea nu numai a bibliotecilor, ci şi a anticariatelor prin care „se varsă pe piaţă mii de cărţi în care sunt expuse pe larg teoriile otrăvitoare ale imperialismului”. Privite de la distanţa câtorva zeci de ani, putem aminti situaţii care par desprinse din romanele lui Orwell: persoane care se aflau în graţia regimului comunist devin brusc duşmani ai acestuia în momentul „fugii” lor în Occident (Petru Dumitriu) sau a vreunuia dintre membrii familiei lor. Cărţile lor, tipărite până atunci în tiraje de masă, trebuiau să dispară din bibliotecile publice sau particulare.

Aşa vor apărea, până în 1989, circa 30 de acte normative (legi-decrete, hotărâri, instrucţiuni, circulare, cataloage, adrese, note telefonice ş.a.) ale regelui, Consiliului de Miniştri, ministerelor sau instituţiilor cu rang ministerial de pe lângă C.C. al P.M.R. şi P.C.R., iar din 1952 ale Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor care va elabora „îndreptare pentru identificarea şi îndepărtarea publicaţiilor din bibliotecile publice sau specializate, din anticariate şi fonduri particulare”. Pentru bibliotecile publice din România, primul act care ar fi trebuit să fie de întemeiere (Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1542, din 28 decembrie 1951)[6] şi în virtutea căruia ne revendicăm începutul majoritatea bibliotecilor judeţene de azi, este unul ce porneşte de la „…formarea conştiinţei noi socialiste a oamenilor muncii” în care „…cartea are o însemnătate deosebită şi răspândirea cărţii în mase este unul din factorii principali ai revoluţiei culturale ce se desfăşoară în ţara noastră”. Actul stipulează „măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţilor bibliotecilor din Republica Populară Română”; în virtutea acestuia, „Comitetul pentru Aşezămintele Culturale din Republica Populară Română de pe lângă Consiliul de Miniştri, Ministerele şi Instituţiile Centrale de Stat, care au biblioteci, Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare regionale, ale oraşelor de subordonare republicană, ale oraşelor de subordonare regională, ale Sfaturilor Populare raionale, ale oraşelor de subordonare raională şi ale Sfaturilor Populare comunale” sunt obligate să ia „…măsuri pentru buna organizare a activităţii bibliotecilor, în aşa fel încât ele să devină adevărate focare de răspândire a culturii socialiste la oraşe şi la sate”; „Pentru coordonarea activităţilor bibliotecilor de toate categoriile şi pentru studierea problemelor biblioteconomiei şi a bibliografiei se va organiza pe lângă Comitetul pentru Aşezămintele Culturale o Comisie Ştiinţifică-Consultativă formată din reprezentanţii Academiei Republicii Populare Române, din specialişti în munca bibliotecilor, reprezentanţi ai instituţiilor ştiinţifice şi ai organizaţiilor de masă care au biblioteci”, iniţiativă salutară, de altfel, dar sub a cărei cupolă se vor ascunde o seamă de măsuri arbitrare privind dirijarea lecturii, şi mai ales a celei de masă. De acum încolo, „cultura maselor” va fi preponderentă şi prioritară în preocupările noului regim, care, fără nici o altă explicaţie, va obliga la autodesfiinţare mii de biblioteci ale societăţilor de lectură de pe lângă asociaţiile culturale, profesionale, ale aşezămintelor culturale de la oraşe şi sate, ale despărţămintelor „Astrei”, „moarte” şi ele prin autodizolvare/desfiinţare în 1949.

Pentru a reglementa definitiv scoaterea publicaţiilor din bibliotecile de stat, de toate categoriile, Ministerul Culturii întocmeşte şi difuzează sub sintagma „secret de serviciu” Instrucţiunile nr. 198 din 1957 cu privire la eliminarea „tipăriturilor învechite sau de prisos” prin care înfiinţează Consilii regionale şi Comisii raionale care vor urmări, la nivelul competenţei lor, modul şi structura de organizare a bibliotecilor din teritoriu şi vor răspunde de organizarea muncii de verificare a fondurilor bibliotecilor de stat. Consiliile regionale, respectiv comisiile raionale vor fi formate din câte două persoane: directorul bibliotecii regionale/raionale şi câte un delegat al secţiei de învăţământ a comitetului executiv al sfatului popular regional/raional; acestea, în termen de 10-30 de zile, sunt obligate să scoată tipăriturile învechite sau de prisos, în baza listelor primite de la centru, care cu aprobarea consiliului regional vor fi date la topit; bibliotecile de stat care au dreptul să deţină „fond special” vor păstra, totuşi, câte două exemplare; în ce priveşte colecţiile de ziare şi reviste, acestea pot fi păstrate doar din ultimii doi ani, după care vor fi predate bibliotecii regionale; pentru verificarea publicaţiilor editate înainte de 30 decembrie 1947, se vor institui „…colective alcătuite din cadre competente (profesori, propagandişti, agronomi, medici etc.), cari să verifice conţinutul fondurilor de cărţi din aceste biblioteci cu scopul de a face propuneri de eliminare şi a altor tipărituri ce nu figurează în listele editate de Ministerul Culturii”; criteriile de epurare a acestora vor fi: „…tipăriturile care prezintă sau conţin materiale cu caracter anti-democrat, anti-marxist sau ostile păcii între popoare; lucrările depăşite din punct de vedere politic şi ştiinţific”.

Desigur că, sub o asemenea cupolă, se putea, prin extrapolare, purifica orice fond şi elimina orice carte sau periodic indezirabil regimului. Peste alţi doi ani, prin Direcţia Generală a Aşezămintelor Culturale de pe lângă Ministerul Învăţământului şi Culturii, se vor emite alte „instrucţiuni” (cu nr. 3.406 din 13 octombrie 1960) „privind stabilirea categoriilor fondurilor de cărţi din biblioteci” precum şi regimul de păstrare, circulaţie şi eliminare a unor „tipărituri necorespunzătoare”, care clasifică fondurile astfel:

1.         Fond „uzual” (tipărituri de liberă circulaţie), ce conţine „cărţi, broşuri, ziare, reviste, editate în ţara noastră, în sectorul socialist, după 23 august 1944”; „tipărituri, indiferent de perioada în care au apărut şi folosesc educaţiei şi ridicării culturale a maselor” şi tipăriturile din import aprobate de Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor.

2.                            Fond „documentar”, cuprinzând tipăriturile ce nu contravin … şi sunt necesare informării specialiştilor şi cercetătorilor precum şi cele cuprinse în cataloage speciale sau materiale de uz intern – ambele cu aprobări speciale.

3.                            Fond „special”, conţinând „Tipărituri care cuprind, în totalitate sau în parte, materiale cu caracter duşmănos, fascist, antidemocratic, anticomunist, ostil păcii între popoare” (formulă uzitată des şi cu orice prilej), precum şi tipărituri din import sau cele cuprinse în cataloagele aprobate şi editate.

Tipăriturile ce nu se încadrau acestei grile vor fi eliminate atât fizic cât şi prin scoaterea fişelor lor din cataloagele sistematice şi alfabetice ale bibliotecilor; publicaţiile vor urma ori calea fondurilor „speciale” din bibliotecile ce au dreptul la asemenea fonduri, ori calea Fondului de Stat al Cărţii care „...le va dirija în alte biblioteci sau va hotărî distrugerea lor”.

La Cluj, bibliotecile de pe lângă instituţiile de învăţământ superior, Biblioteca Filialei Cluj a Academiei R.P.R. şi Biblioteca Centrală Regională, nou creată, bibliotecile filialelor şi institutelor de cercetări ale Academiei, bibliotecile unor institute de cercetări ştiinţifice, ale unor întreprinderi de importanţă republicană, bibliotecile Muzeului de Istorie şi Muzeului Etnografic al Transilvaniei vor fi în parte beneficiarele epurărilor din bibliotecile şcolare, ale unor culte religioase şi sindicate.

În dosarul cu Acte secrete al Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca se găseşte o „NOTĂ asupra controlului efectuat în bibliotecile de învăţământ superior din oraşul Cluj în luna septembrie 1961”, în care sunt enumerate o serie de neajunsuri privind preocuparea conducerilor acestora pentru clasarea fondurilor sau scoaterea lor din circuitul „uzual” ori „documentar” spre a fi cuprinse în fondul „special”. Se ajungea uneori la situaţii halucinante: prima ediţie din Scrinul negru sau Bietul Ioanide ale lui George Călinescu, atacate pe motive ideologice de criticii proletcultişti, erau la fondul „S”, în timp ce următoarele ediţii erau la dispoziţia oricărui cititor. Pentru consultarea primelor ediţii, trebuia cerută aprobare pentru consultare. O altă situaţie stranie era datorată „modificării istoriei” partidului unic: în anii ’80, trebuia aprobare specială pentru consultarea „Scânteii” sau a „României libere” din deceniul al şaselea.

Conducerii B.C.U.-ului i se impută expunerea la raftul liber a unor lucrări ce fac elogiul, cultul personalităţii lui I. V. Stalin, a unor broşuri semnate de Malenkov sau Miron Constantinescu (justiţiarul politic); la „fondul documentar” au existat, printre altele, titluri de „fond special” avându-i ca autori pe Stelian Popescu, Mihail Manoilescu sau Traian Brăileanu; „tot în acest fond, s-au găsit sute de titluri în limba maghiară, cu caracter „S” – editate între anii 1930-1944, antiromâneşti, iredentiste, şovine, antisovietice, scrise de fascişti compromişi, ca: Apponyi, Bethlen István, Teleki Pál, Rákosi Jenţ, Homan Bálint, Rákosi Viktor, Hocsani Zsolt, Posa István, Zilahy Lajos şi alţii”[7] precum şi autori şi titluri privitoare la revizionismul şi naţionalismul maghiar, revendicări teritoriale şi istoria panslavismului; s-au găsit şi clasificări şi dirijări dinspre „S” înspre fondul „liber”, cum au fost cărţile din literatura universală ale lui Shakespeare, Goethe, Schiller, precum şi unele titluri ce trebuiau date la topit. „Lucrări grave” au fost găsite şi la bibliotecile catedrelor şi facultăţilor Universităţii „Babeş-Bolyai”, îndeosebi la cele de istorie şi filologie. „Note bune” au luat bibliotecarii de la celelalte instituţii de învăţământ superior clujene: Institutul Medico-Farmaceutic, Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Institutul Politehnic; au existat observaţii la Institutul Agronomic şi la Conservatorul „Gheorghe Dima”, unde s-au găsit (la „fondul liber”) „cărţi oprite prin cataloage” cu referiri la cultul lui Stalin şi Rákosi, dar şi cărţi de fond „S” la fondul „documentar” (Al. Vaida-Voevod, S. Mehedinţi, Gh. Brătianu, Contele Teleky, Titel Petrescu, Hîciu A. (antisemit), Hollosy István, Laky Dezső), „o serie de broşuri muzicale” editate la Budapesta între anii 1941 şi 1944, antisovietice şi iredentiste, „precum şi una cu Imnul regal, Deşteaptă-te, române (La arme); cu această ocazie, comisia a controlat şi biblioteci ale şcolilor medii, sindicale şi şcoli profesionale, dar fără să facă menţiuni cu privire la cele găsite acolo. Cât despre controlul de la Biblioteca Filialei Cluj a Academiei R.P.R., raportorii constată: „Aici nu s-a făcut nici o clasificare a fondurilor”, instrucţiunile n-au fost primite de la Ministerul Învăţământului şi Culturii, deci nu sunt cunoscute de conducerea şi personalul bibliotecii, iar fondurile valoroase pe care le deţin nu sunt partajate; „...nu există nici un fel de evidenţă asupra aprobărilor date pentru consultarea fondurilor”.

Despre Biblioteca Regională nu se poate vorbi, întrucât aceasta nu şi-a constituit fondul de colecţii speciale decât în anul 1967, chiar dacă deţinea un mic fond documentar.

            Toate aceste dispoziţii, norme, adrese sau note telefonice făceau parte din categoria „secretelor de serviciu”, fiind îndosariate la „acte secrete”, la care directorii trebuiau să reacţioneze prin scoaterea lucrărilor din fondurile serviciului pentru public sau din fondul „documentar” şi să le treacă la fondul „secret” („S”). Întrucât la Biblioteca Orăşenească/ Centrală Regională/ Regională/ Municipală şi apoi Judeţeană Cluj, fondul „S” era organizat de bibliotecarii de la Secţia de Colecţii speciale, retragerea şi gestionarea lor n-a fost o problemă decât în cazul ultimei adrese cumulative, cu cei 152 de autori, a căror operă am fost obligaţi s-o scoatem din circuitul lecturii secţiilor de împrumut şi s-o depozităm, o parte, la colecţii speciale, iar alta, într-un depozit de rezervă, cărţi pe care, în primele zile ale anului 1990, le-am introdus din nou în fondul lecturii – pentru autorii şi operele valoroase, integral, iar pentru ceilalţi, doar exemplare pentru Sala de lectură şi secţiile de împrumut pentru adulţi/copii, după caz. Biblioteca n-a fost „vizată” de controale de la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă sau Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. Totuşi, în dările de seamă pe anii 1962 şi 1963, se vorbeşte despre controale ale Fondului de Stat al Cărţii şi Direcţiei Bibliotecilor făcute la bibliotecile raionale şi chiar comunale din Regiunea Cluj, în urma cărora au fost găsite fonduri neclasificate sau titluri de la fondul „special” găsite la fondul „documentar” ş.a.; s-a luat măsura „încadrării” în Norme şi numirii unor persoane speciale care să răspundă de aceste fonduri; n-au rămas alte urme ale unor vizite „speciale”, fiind inspectaţi doar atunci când erau controlate cele două mari biblioteci (Biblioteca Centrală Universitară şi Biblioteca Filialei Cluj a Academiei R.P.R.) ale căror fonduri erau în atenţia factorilor centrali politici şi culturali.

            Am stăruit mult la acest capitol întrucât, în cazul multor cititori, apăreau o seamă de necunoscute privind conţinutul, gestiunea sau posibilitatea de a consulta aceste lucrări existente la fondul special al bibliotecii noastre; de la începutul constituirii acestuia (1967), nu am avut nici o solicitare de lectură neonorată, cu sau fără acordul directorilor din această perioadă; ba, mai mult, s-au făcut împrumuturi acasă pentru profesori de licee, cercetători sau oameni de cultură interesaţi să se documenteze sau să se informeze în domeniu.

            Cercetările şi studiile apărute recent, după 1989, în România în domeniul tematic dezbătut, originale sau în traducere, aduc în actualitate tentaţia unor administraţii sau instituţii locale sau centrale de a cenzura „ieşiri” ale unor creatori, editori sau difuzori în mass-media, fie ele de natură pornografică sau ideologică (legionare, de exemplu), fie dezbateri în presa scrisă sau vorbită ale unor subiecte ce frizează bunul simţ şi abaterea de la normele impuse de Consiliul Naţional al Audiovizualului. Cercetările în speţă, fie că sunt centrate pe istorism tematic, pe descriptivism sau conexiuni de date, au o notă comună: blocarea oricăror iniţiative de atingere a dreptului persoanei de a se exprima liber şi public.

            Pe aceste coordonate se înscriu şi cele trei lucrări dedicate tematicii cenzurii: Adrian Marino, Cenzura în România. Schiţă istorică introductivă (Craiova: Editura Aius, 2000, 98 p.); Marian Petcu, Puterea şi cultura. O istorie a cenzurii (Iaşi: Editura Polirom, 1999, 213 p.) şi Bogdan Ficeac, Cenzura comunistă şi formarea „omului nou” (Bucureşti: Editura Nemira, 1999, 123 p.).

            Analizele privitoare la acest subiect, cu multiple ramificaţii şi repercusiuni în sfera vieţii social-politice şi culturale, depăşesc graniţele României, făcând ample incursiuni în istoria cenzurii din Anglia, Austria, Germania, Italia, Rusia, Spania şi SUA, ceea ce dă greutate, prin comparaţie, cercetărilor semnalate.

            Cea de a patra lucrare, pe care o semnalăm în traducere românească, aparţine unor francezi, Cenzura şi bibliotecile în secolul XX, [8] şi ea vine să demonteze, în baza unor cercetări foarte ample, mecanismele cenzurii aplicate lecturii în ultimii o sută douăzeci de ani, atât în Franţa şi Statele Unite ale Americii, cât şi în alte areale geografice. Pe lângă studiile de caz oferite, lucrarea aduce în prim-plan şi rolul bibliotecilor şi al bibliotecarilor în această luptă generată de cenzura de tip ideologic, politic, filosofic sau cultural, de natură rasială, sexuală, religioasă, pe criterii de adresabilitate a cărţii, manualului ş.a. Cenzura, în spaţiile amintite, viza nu atât aspectul politico-ideologic, cât mai ales lectura privitoare la domeniul moralităţii publice, în ţări în care, paradoxal, exprimarea liberă era un principiu de bază garantat prin constituţiile statelor respective. În acest conflict, cenzură-lectură liberă, instituţia bibliotecară şi oamenii săi erau obligaţi să uzeze de cele mai diferite metode pentru a răspunde unei necesităţi culturale a cititorilor, pentru a satisface şi asigura accesul acestora la totalitatea producţiei de carte editată la un moment dat în societatea vizată. Concluziile autorilor studiului sunt în măsură să ofere o dimensiune importantă aspectului limitativ al cenzurii în defavoarea aspectului interdicţional al acesteia. Rezultă din acesta că rolul bibliotecarului şi profesionalismul său sunt capitale în amplificarea uneia sau alteia din laturile limitative ale accesului la document.

            A cincea şi cea mai recent consultată este o lucrare coordonată de prof. Paul Caravia; în cele peste 600 de pagini, autorii ilustrează elocvent fenomenul în cauză, detaliind şi descriind multitudinea formelor şi modalităţilor de cenzură.[9]

            Ultima lucrare, pe care o semnalăm doar, priveşte nu atât cenzura operei cât tendinţa de a-l ţine departe de viaţa culturală pe poetul şi filosoful Lucian Blaga.[10]

 

 [1] Zaharia, Romulus. Ademenirea. Roman. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1983.

[2] Andreescu, Gabriel; Molnár Gusztáv (ed.); Bakk Miklós ř.a. Problema transilvanĺ. Cuvânt înainte de Renate Weber. [Iaři]: Editura Polirom, 1999, p. 28.

[3] Vezi ři: Lechinőan, Vasile. Începuturile stalinismului la Cluj (1945). În: „Monitorul de Cluj”, II, 1999, 9 septembrie, nr. 212 [369], p. 7

[4] Costea, Ionuő; Király, István; Radosav, Doru. Fond secret, fond „S” special – Contribuőii la istoria fondurilor secrete de bibliotecĺ din România. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1995.

[5] Ibidem, p. 83-84.

[6] Hotĺrârea nr. 1.542 din 28 decembrie 1951 a Consiliului de Miniřtri privind mĺsurile ce trebuiesc luate pentru îmbunĺtĺőirea activitĺőii bibliotecilor din Republica Popularĺ Românĺ. În: „Buletinul Oficial”, 1951, 29 decembrie, nr. 120, p. 1.195-1.198.

[7] Costea, Ionuő; Király Istvan; Radosav, Doru, op. cit., p. 282.

[8] Kuhlmann, Marie; Kuntzman, Nelly; Bellour, Hélčne. Cenzura ři bibliotecile în secolul XX. Timiřoara: Editura Amarcord, 1999, 347 p.

[9] Gândirea interzisĺ. Scrieri cenzurate. România 1945-1989. Coordonator řtiinőific: Prof. univ. Paul Caravia. Cuvânt înainte: acad. Virgil Cândea. Bucureřti: Editura Enciclopedicĺ, 2000, 624 p.

[10] Blaga, Dorli; Bĺlu, Ion. Blaga supravegheat de Securitate. Cluj-Napoca: Editura Biblioteca Apostrof, [1999], 236 p.