De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cuprins

[modifică] Istoricul clădirii

În continuarea clădirii Regionalei C.F.R. din Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca se află sediul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, clădire construită în 1887 de către firma Oriold şi Endstrasser pentru Administraţia Domeniilor Forestiere ale Statului din timpul monarhiei austro-ungare şi cunoscută sub numele de Palatul Directoratului Forestier. După 1918, clădirea a rămas cu aceeaşi destinaţie administrativă, fiind sediul Direcţiei Forestiere.

La un an de la terminarea lucrărilor Catedralei Ortodoxe, în 1933, acest edificiu a fost acordat de statul român episcopiei ortodoxe, pentru a-i servi ca sediu nou. În 1973 clădirea a devenit sediu arhiepiscopal, iar din 2006, sediu al nou înfiinţatei mitropolii ortodoxe din nord-vestul Transilvaniei. Tot aici a funcţionat multă vreme Institutul Teologic Ortodox, devenit după 1989 facultate în cadrul Universităţii ,,Babeş-Bolyai”. De asemenea, clădirea mai găzduieşte Seminariul Teologic Ortodox şi o mică capelă de rugăciune. Arhiepiscopia Ortodoxă a Clujului deţine o valoroasă colecţie de artă religioasă si documentară, inaugurată în anul 1938 si reorganizată în 1975. Fondul de bază este constituit din icoane pictate din secolele XVII – XIX şi din obiecte liturgice. Colecţia muzeală cuprinde documente privind istoria eparhiei (secolul XVI), obiecte de cult, icoane pe lemn şi sticlă (secolul XVII), manuscrise, veşminte, cruci, potire etc. (secolul XVI), tipărituri cu caracter etnografic şi marturii despre trecutul neamului românesc.

[modifică] Detalii arhitecturale

Edificiul de două etaje a fost ridicat în stil neoclasic, cu o simetrie perfectă, conferită de cele două turnuri masive, dar joase, acoperite de cupole. Intrarea principală este marcată de existenţa a patru coloane în stil doric, care sprijină un balcon. Pereţii faţadei sunt placaţi în cărămidă.

[modifică] Bibliografie

  1. Povestea „oraşului-comoară” : Scurtă istorie a Clujului şi monumentelor sale/Lukács József .- Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2005, p.95-96. ISBN 973-9279-74-0
  2. Cluj-Napoca-vestigii, monumente, muzee / Damian Todiţa.-Cluj-Napoca ; Studia, 2009, p.57 ;ISBN 978-973-8390-43-0.
  3. Cluj-Napoca, Ghid turistic, istoric, cultural / György Gaal.- Cluj-Napoca: Editura Tortoma-Asociaţia Kolozsvar Társaság, 2014, p.250. ISBN 978-973-8995-17-8.
  4. http://www.visitcluj.ro/best-of-ro/235-catedrala-mitropolitana-ortodoxa-ro.html
  5. Cluj-Napoca. Imaginile unei capitale europene / Pop Diana.- Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015, p.16. ISBN 978-606-17-0698-3.