De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cuprins

[modifică] Apariția primului număr al revistei Gând Românesc (01.05.1933)

Gând românesc este o revistă de cultură clujeană, apărută sub egida Astrei. Redactor al revistei a fost Ion Chinezu, secondat de Olimpiu Boitoș și Ioan Breazu, profunzi cunoscători ai fenomenului literar din Transilvania. Revista, cu o periodicitate lunară, și-a început existența interbelică cu primul număr, în prima zi a lunii mai, 1933, încheindu-și apariția în anul 1940.

Solid cunoscător al literaturii transilvănene, cu o exprimare elegantă, Ion Chinezu a știut să facă din revista sa locul de întâlnire a tuturor valorilor timpului, să orienteze creația literară înspre direcțiile cele mai fertile ale ei, încurajând talentele și promovând tinerii debutanți. În jurul lui s-au strâns condeie ca ale lui D.D. Roșca, Eugenia Sperantia, Henri Jacquier, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Victor Iancu, Ovidiu Papadima, Edgar Papu, Tudor Vianu, Ion Mușlea, Ion Agârbiceanu, Lucian Blaga, Ion Pilat, Yvonne Rossignon etc., realizând numere atractive, cu semnături prestigioase și colaborări substanțiale. Tonul a fost dat de Ion Chinezu care a publicat articole de sinteză asupra vieții literare și artistice românești din Transilvania sau a minorităților naționale. Alături de el, Ion Breazu (membru în comitetul de redacție) și Olimpiu Boitoș (secretar) au întreținut climatul spiritual al revistei prin contribuțiile lor. În numerele acesteia s-au publicat articole și fragmente de proză, poezie, teatru, eseuri, studii, cronici diverse, recenzii de cărți și reviste, însemnări și, bineînțeles, un Buletin al activității Astrei.

Gând românesc a manifestat preocupări variate, uneori înclinând spre o latură tradițională stăpânită de etnografic, a evitat cu prudență conținutul ideologic al europenismului contemporan, preferând valorile unui pitoresc particular și autohton, totuși nu a renunțat la ținuta consolidată a mentalității citadine. Orientarea regională a publicației nu a împiedicat cultivarea adevăratelor talente, îndeosebi tinere, dăruind literaturii române proza lui Pavel Dan și Victor Papilian, poezia lui Mihai Beniuc, Emil Giurgiuca, George Boldea ca și multe cronici literare scrise cu pricepere și inteligență. Cea mai mare revistă a Clujului interbelic a servit mișcarea literară și artistică prin prezența ei în actualitatea ideilor și manifestărilor culturale.

După o întrerupere de jumătate de secol, revista a fost revigorată din anul 1990 de către scriitorul Virgil Șerbu Cisteianu, la început doar prin publicarea a patru numere, pentru ca ulterior, din anul 2007, același scriitor providențial, cum îl numește profesorul Vasile Fanache, să reînființeze seria nouă a revistei, la Alba Iulia. Revista face parte dintr-un proiect mai larg de promovare a valorilor culturale românești, alături de Asociația Culturală Gând Românesc, Gând European și de Editura Gens Latina.

[modifică] Bibliografie

  1. Dicționarul presei literare românești : (1790-1990) / Ion Hangiu . – București: Editura Fundației Culturale Române, 1996, ISBN 973-577-050-4, p. 216
  2. Reviste din Transilvania / Nae Antonescu . – Oradea, 2001, ISBN 973-9401-18-X, p. 118-131
  3. Panoramic jurnalistic. Presa de ieri și de azi / Mircea Popa . – Cluj-Napoca: Eikon, 211, ISBN 978-973-757-404-6, p. 188-189